El Emeği Göz Nuru Dokuma İşleri

Halı-Kilim

Afgan Kilimi

1.250,00 TL
Kursiyer TAHERAH SHAHİH ALİSHAN

Halı-Kilim

Afgan Kilimi

750,00 TL
Kursiyer TAHERAH SHAHİH ALİSHAN

Halı-Kilim

Dokuma Kilim

1.500,00 TL
Kursiyer Suna COŞKUN

Halı-Kilim

El Dokuma Kilim

500,00 TL
Kursiyer Nefise DEMİRBOĞA

Halı-Kilim

El Dokuma Kilim

1.000,00 TL
Kursiyer DİLBER ÇALIN
300,00 TL
Kursiyer gülçiçek alp

Halı-Kilim

El Dokuma Ki̇li̇m

600,00 TL
Kursiyer Menevse YAGBASAN

Halı-Kilim

El Dokuma Ki̇li̇m

700,00 TL
Kursiyer Menevse YAGBASAN
1.000,00 TL
Kursiyer DİLBER ÇALIN
1.500,00 TL
Kursiyer DİLBER ÇALIN
1.300,00 TL
Kursiyer Leyla Çimen
900,00 TL
Kursiyer Leyla Çimen