1.1. Projenin Gerekçesi

2017 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 15+ işgücüne katılma oranı kadınlarda % 33,6 iken, erkeklerde %72,5’tir. Aynı döneme ilişkin verilere göre kadınlarda istihdam oranı % 28,9 (erkeklerde % 65,6) iken tarım dışı işsizlik oranı yüzde 18,5 ile erkelerin (% 10,7) neredeyse iki katıdır. Son yıllarda ülkemizde kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranında önemli ilerlemeler kaydedilmekle birlikte, rakamlar henüz arzu edilen düzeyde değildir. Avrupa Birliği üye ülkelerinin istihdam oranı incelendiğinde; 2017 yılında kadın istihdam oranının en yüksek olduğu ülke %79,8 ile İsveç iken en düşük olduğu ülke %48 ile Yunanistan olmuştur. Avrupa Birliği üye ülkelerinin (28 ülke) ortalama kadın istihdam oranı ise %66,5’tir.

Bölgesel ve küresel güç olma yolunda hedefler koyan ülkemizin, bu hedeflere ulaşabilmesi için, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın ekonomiye aktif katılımını mümkün kılacak mekanizmaları harekete geçirmesi gerekmektedir. Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi, toplumun eğitim ve refah seviyesinin artmasına katkıda bulunacaktır. Girişimcilikte Önce Kadın Projesi de, bu amaçlarla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim programlarına katılan kadınların ekonomiye kazandırılmasına destek olmaktadır. Kadınların, ürünlerini dijital teknolojileri kullanarak satabilmeleri için gerekli bilgi ve araçları sunarak, aldıkları eğitimden somut çıktılar elde etmelerine ve kendilerini daha fazla geliştirme konusunda motive olmalarına katkıda bulunmaktadır.

1.2. Projenin Genel Amacı

Girişimcilikte Önce Kadın Projesi’nin amacı, el emeği, göz nuru ürünlerin dijital teknolojinin getirdiği yeniliklerle satışının kolaylaştırılması ve hobi olarak başlanan birçok çalışmanın gelir getirici bir faaliyete dönüşmesini sağlayarak, meslek sahibi olmayan kadınların ekonomik hayata katılımlarını özendirmek ve ailenin refah düzeyini artıracak ek gelire kavuşmalarına olanak yaratmaktır. Proje kapsamında, geçtiğimiz 2 yılda 20 ilde 26.594 kadına girişimcilik ve dijital teknoloji eğitimleri verilmiştir. Şimdi ise, Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulaması hayata geçirilerek, 81 ilden tüm kadınlarımızın bu eğitimden yararlanması sağlanacaktır.

1.3. Projenin Kapsamı ve Hedef Kitlesi

Projenin ana hedef kitlesi, Türkiye genelindeki tüm kadınlardır. Proje,  geçtiğimiz 2 yılda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Samsun, Bursa, Diyarbakır, Elazığ Giresun Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas’ta hayata geçirilmiştir. Yeni dönemde ise 81 ildeki tüm Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüleri’nde uygulanacaktır. Proje kapsamında mobil uygulama üzerinden eğitim alacak kadın kursiyerlerin, ürünlerini dijital mağaza (www.oncekadin.gov.tr) aracılığıyla tüketicilere ulaştırılması sağlanacaktır.

1.4. Proje Ortakları

• Milli Eğitim Bakanlığı (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)
• Türkiye Bilişim Vakfı
• Türkiye Vodafone Vakfı