1.1. Projenin Gerekçesi

Türkiye’de işgücüne katılma ve istihdam oranları özellikle kadınlarda olmak üzere bazı artışlar göstermekle birlikte 10. Kalkınma Planı”na göre kadınların işgücüne katılımı henüz ulaşılmak istenen noktada değildir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2016 yaş arası verilerine göre 15-64 yaş arası kadınların işgücüne katılma oranı %37 erkeklerin %78,3lük oranının çok gerisinde kalmaktadır. Aynı döneme ilişkin verilere göre kadınlarda istihdam oranı yüzde 31.3v(erkeklerde yüzde 70.8) ,tarım dışı işsizlik oranıysa yüzde 20.8 ile erkelerin (yüzde 10.9)neredeyse iki katıdır. Türkiye OECD ülkeleri arasında kadınların işgücüne katılımı açısından sonuncu sırada yer almaktadır.  OECD 2015 istatistiklerine göre, 15 yaş üstü kadınların iş gücüne katılım oranı Türkiye”de %31,5 ile erkeklerin yüzde 71,6’lık oranının yarısından da azıdır,  OECD 2014 ortalaması % 55,4, erkeklerde 69,2 ’dir. Benzer ekonomik kategorilerdeki ülkelere bakıldığında ise Rusya Federasyonu’nda kadınların katılım oranı 2015 itibarıyla  %63,47, Güney Kore’de %51,8, Meksika’da % 43,1, Macaristan’da %53,2″dir.Bu veriler kadınlarımızın gerek çalışan, gerekse girişimci olarak ekonomiye ve sosyal hayata daha fazla katılması gerektiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranında geçtiğimiz yıllara kıyasla ümit verici bir eğilim görülmektedir. Kadın istihdamı belirli şehirlerde değil, birçok yerde hızla artmakta ve ekonomik büyüme kadın istihdamını erkeklere göre daha fazla etkilemektedir. Bölgesel ve küresel güç olma yolunda hedefler koyan ülkemizin, bu hedeflere ulaşabilmesi için, nüfusun yarısını oluşturan kadınların ekonomiye aktif katılımını mümkün kılacak mekanizmaların harekete geçirilmesi gerekmektedir. Kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi, eğitim ve refah seviyesinin artmasına katkıda bulunacaktır.

Girişimcilikte Önce Kadın projesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli eğitim programlarına katılan kadınların ürünlerini ekonomiye kazandırarak güçlenmelerine olanak tanımak hedeflenmektedir. Proje sayesinde kadınlara, ürünlerini bilgi teknolojilerini kullanarak satabilmeleri için gerekli bilgi ve araçlar sunulacak, el emeğinin kazanca dönüştürülmesine ve kadınların kendilerini daha fazla geliştirme konusunda güdülenmelerine katkı sağlanacaktır.

1.2. Projenin Genel Amacı

Girişimcilikte Önce Kadın projesinin amacı, el emeği, göz nuru ürünlerin bilgi iletişim teknolojisinin getirdiği yeniliklerle satışının kolaylaştırılması ve hobi olarak başlanan birçok çalışmanın gelir getirici bir faaliyete dönüşmesini sağlayarak, meslek sahibi olmayan kadınların ekonomik hayata katılımlarını özendirmek ve ailenin refah düzeyini artıracak ek gelire kavuşmalarına olanak yaratmaktır. İlk yılında 10 ilde 10 bin kadına ulaşan projenin yeni döneminde 10 yeni ilde 10 bin kadına daha eğitim verilerek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

1.3. Projenin Kapsamı ve Hedef Kitlesi

Projenin ana hedef kitlesi, halk eğitimi merkezlerinde öğrenim gören kursiyer kadınlardır.Proje,  2016 yılında i İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Samsun, Bursa, Diyarbakır, Elazığ ve Giresun İllerinde hayata geçti. 2017 yılında Girişimcilikte Önce Kadın Projesi; Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas’ta yürütülecektir. Proje kapsamında eğitim alacak kadın kursiyerlerin, ürünlerini hizmete sokulacak dijital mağaza (www.oncekadin.gov.tr) aracılığıyla tüketicilere ulaştırılması sağlanacaktır.

1.4. Proje Ortakları

• Milli Eğitim Bakanlığı (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)
• Türkiye Bilişim Vakfı
• Türkiye Vodafone Vakfı