münevver aytaç

Eğitim Aldığı Kurum Adı :
URLA HEM