Gülhan Erdem

Eğitim Aldığı Kurum Adı :
Elazığ Halk Eğitimi Merkezi