Sevgül Diktere

Eğitim Aldığı Kurum Adı :
Akçaabat Halk Eğitim Merkezi